TÈCNIQUES D’IMPRESSIÓ

En el nostre taller acumulem més de 110 anys en tecnologia de la impressió
i podem realitzar i combinar les següents tècniques:

OFFSET

Mètode d’impressió de documents consistent en aplicar una mescla homogènia de tinta, generalment grassa, i aigua sobre una planxa metàl·lica composta normalment d’una alineació d’alumini i sensibilitzada amb una emulsió fotogràfica.

El seu nom, originari de l’anglès, ve perquè la forma de la impressora és totalment llisa. El seu funcionament es similar al de la litografia. La planxa dins la màquina s’ajuda d’uns rotllos per repartir aquesta mescla homogènia de tinta i agua, quedant les zones de la planxa sensibilitzades (hidròfobes) amb tinta i les zones que no (hidròfiles) amb l’aigua.

La imatge que es crea es transfereix a un cilindre cobert de cautxú i seguidament al paper tinta, fent de base un cilindre rígid anomenat cilindre impressor.

La diferència amb la litografia tradicional es que la imatge o text es transfereix a la superfície a imprimir de forma indirecta. Amb aquesta tècnica normalment imprimim tintes planes Pantone i tintes metal·litzades.

DIGITAL

Disposem d’impressió digital d’alta qualitat en tòner, per tirades curtes i mitges. Es poden combinar cartolines rugoses i amb textura com papers llisos i estucats.

Comptem amb eines per al control del color i l’adaptació d’aquest a cada tipus de sostrat a utilitzar. A més, hem afegit les opcions de tinta blanca i vernís selectiu, a més de Vernís 3D o estampat digital.

En digital gran format disposem de plotter amb tintes base aigua i 8 colors per a la impressió d’imatges en alta qualitat fins a 600 dpi, sobre paper fotogràfic de qualitat i reproduccions d’art sobre papers tipo Fine-Art (Hahnemühle).

Trobem un gran ventall de possibilitats de combinacions dins la impressió Digital.

Impressió Tipogràfica

La Impressió Tipogràfica o Letterpress fou la tècnica més emprada durant la meitat del segle passat.

Consisteix en el contacte directe entre el motlle de lletres fet de “tipus”, generalment de fusta o de plom, i el paper mitjançant la pressió. La tinta en entrar en contacte amb el paper no ho fa de forma uniforme ja que la pressió entre el paper i el motlle mai és uniforme, per això de vegades, es creen petites imperfeccions. Amb la utilització de papers porosos o de gran volum podem aconseguir millors resultats inclús sense utilitzar tinta. El seu caràcter únic i artesanal fan que sigui molt emprat per a la impressió de noces i targetes de visita. Per realitzar aquest tipus d’impressió utilitzem les quatre Minerves com fa més de 100 anys. Es molt freqüent trobar al nostre taller dissenyadors gràfics realitzant cursets de Letterpress.

Troquelat làser,
troquelat convencional

Per a les formes que s’escapen dels 90º propi de les guillotines, comptem amb dos tipus de troquelats: el troquelat convencional i el troquelat làser. Els dos ens permeten realitzar un tall complet, mig tall, perforats... sobre qualsevol tipus de material.

Troquelat convencional. Un motlle amb fleixos sobre una base de fusta reprodueix el contorn d’una figura o motiu. Mitjançant la pressió pot tallar-lo o marcar-lo per facilitar, per exemple, el seu plegat.

Encunyat làser. Quan el disseny a encunyar te molt nivell de detall, la fulla no pot reproduir aquesta sinuositat. La llum del làser es la resposta perquè tallarà el disseny sense dificultats. També es recomanable per tirades petites a les quals no ens compensa el cost d’un troquel.

Impressió en Stamping,
Estampació en Calent

Sofisticat i elegant, es l’acabat especial per excel·lència ja que combina amb el paper més exclusiu o el cartró més comú.

Es l’únic sistema d’impressió que pot aconseguir la reflexió total de la llum (que brilli) del motiu imprès. El seu sistema es senzill, un gravat (pot ésser de magnesi, bronzo o alumini) amb el motiu a estampar, que mitjançant la pressió i calor fan que la pel·lícula (foil) quedi adherida al suport amb el disseny que busquem.

És el client el qui decideix si desitja que la marca de la pressió es noti a la vista o al tacte, o si per al contrari desitja que tingui un baix relleu. La disponibilitat de pel·lícules no és tan amplia com la varietat cromàtica que es pot aconseguir amb la tinta, tot hi així disposem d’un catàleg de més de 80 colors en la seva versió brillant o mate, metal·litzats i fluorescents a més de pel·lícules amb efectes hologràfics i pel·lícules transparents.

Gofrat i Relleu o Cop Sec

El cop en sec és l’acabat en relleu més conegut. El relleu dona corporeïtat i artesania a la peça sense perdre cap de les seves propietats.

Es pot aconseguir un bon volum i donar un toc de genialitat al disseny si treballem amb un paper amb fibres naturals, preferiblement amb un percentatge de cotó, que permeti una bona altura. A més, si es crea sense cap motiu imprès o estampat, l’efecte serà fins hi tot més sorprenent.

Durant el seu procés de creació, el paper queda gravat femella i un polímer mascle. El rastre en l’altre cara resulta inevitable. Per ocultar-la es recomana el contra-colat amb un altre paper del mateix gramatge, mai inferior, sobretot si el motiu en relleu és gran.

Termorrelleu

El termorrelleu o “fals relleu” és la màgia de donar volum als textos o imatges amb una dimensió tàctil mitjançant una resina combinada, convertida en pols i que s’activa amb una font de calor.

Poques impremtes avui dia realitzen encara aquesta tècnica. En el nostre taller realitzem aquesta tècnica amb la Heidelberger Druckmaschinen.

L’original ha d’ésser preferiblement llis ja que així destaca més el volum de la lletra.

L’objectiu de Johannes Gutenberg quan idea aquesta tècnica era el de poder “tocar les paraules”.

Vernís UVI

El vernís és una substància incolora que s’utilitza tant per protegir el paper com per poder potenciar el seu aspecte visual mitjançant la seva gruixa i textura.

El Vernís Uvi s’aplica com una tinta directe que seca amb llum ultra violeta. Es pot elegir mate o brillant i la seva aplicació es realitza mitjançant impressió en Offset o serigrafia.

Permet destacar àrees determinades i, si primer es plastifica la peça per l’aplicació de serigrafia, l’efecte de realç es encara més evident.

Si el vernís és aplicat amb serigrafia el resultat final te un grau de qualitat superior al de la impressió amb offset. Però també el seu cost és major.

Costats tintats i contracolats

Per què limitar-se a la superfície quan podem jugar amb la gruixa, els colors i la varietat dels materials?

Pintar els costats és un procés completament artesanal que llueix més quan major sigui la seva gruixa de paper que s’utilitzi. A més, permet utilitzar una paleta de colors metàl·lics: or, plata i bronzo.

El daurat de costats fou sistema de protecció per els llibres però avui dia s’ha reconvertit en un acabat que aporta lluminositat i estil.

El contracolat és la solució idònia si es cerca un contrast de sensacions visuals i tàctils. Ens permet combinar colors més enllà del costat, emprar diferents tipus de recolzament i aconseguir gruixes poc habituals.