ASSESSORAMENT

A CLIENTS

La llarga trajectòria d’Impremta Nueva Balear aconsegueix que els clients que arriben amb una necessitat sense un disseny definit puguin trobar un assessorament continu no només a l’hora de consensuar la imatge del producte si no també en dur a terme aquell disseny amb les tècniques i suports adequats per maximitzar el seu resultat i aconseguir així la satisfacció final dels nostres clients.

A DISSENYADORS

A Impremta Nueva Balear hi arriben molts dissenyadors i creatius en la recerca de donar resposta a les necessitats dels seus clients. En aquests casos en produeix un efecte retroactiu ja que no son només els dissenyadors i creatius els que es nodreixen de la dilatada experiència i artesania de la nostra Impremta, sinó que també Impremta Nueva Balear aprèn i segueix al dia en les noves necessitats del mercat i de com poder donar solució a aquestes noves necessitats i canvis amb la combinació de tècniques tant antigues com actuals.